Események2021. szeptember 20., hétfő, 17.30

Mindenki gazda(g)sága? Isten oikonomiája

Az ökológiai válság nem küzdhető le a világ erőforrás-használatának jelentős csökkentése nélkül, de a mai környezetpolitika nem képes teljesíteni ezt a feladatot. Az egyéni és közösségi cselekvésnek is vannak korlátai, a fenntarthatatlanságot okozó társadalmi-gazdasági hajtóerőket szükséges megváltoztatni. A gazdasági szabályozóknak tükrözniük kell a természeti erőforrások véges voltát – ilyen szabályozással lehetne ezt elérni? Megoldást jelent-e a Fit for 55? Milyen is (lehetne?) az isteni gazdaság és megvalósítható-e ez vajon napjainkban? Illetve mindennek fényében mit jelent maga a Fit for 55? Hogyan érintheti mindez Isten oikos-át és benne minket? Továbbá arra a kérdésre keresnénk mindezek kapcsán a választ, hogy vajon milyen szerepet vállalhatnának a különböző egyházak egy pozitív irányba való elmozdulásért, mint filozófiai és gazdasági szereplők?

A kerekasztal résztvevői:
Rodics Katalin, a Greenpeace biodiverzitáskampány-felelőse,
Domaniczky Orsolya környezetpolitikai szakértő,
Kükedi Zsolt, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szakértője,
Neulinger Ágnes, a Corvinus Marketing Intézet / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék vezetője.


2021. február 28., péntek, 15.30

Digitális oktatás – egy év tanulságai iskolákban és tanodákban

A vírushelyzetben drámai oktatási helyzet alakult ki. Kerekasztal-beszélgetésünkön ezért megvitatjuk a digitális oktatás jövőjét és az – immár egy éve gyűlő – online oktatási tapasztalatokat is.

Rengetegen estek ki 2020 tavaszától a digitális oktatásból az eszközhiány, valamint a családi háttér hiányosságai miatt, sok helyen a pedagógiai tevékenység szinte teljesen leszűkült az online számonkérésre. A személyes jelenlét számtalan lehetőségétől estek el a diákok és a pedagógusok: a széthulló osztályközösségekkel a társadalmi integráció egyik legfontosabb színtere semmisül meg. Míg a Digitális Oktatási Stratégia a szakmai konszenzus szerint is jó alapja lehet a “digitális kor” kihívásaira való felkészítésnek, sok területen mégsem jutottak el ennek gyakorlati alkalmazásáig és megvalósításáig.

Mindezekkel együtt ez a hosszú ideje tartó, megpróbáltatásokkal terhelt időszak lehetőséget ad, hogy jobban megértsük iskoláink és oktatási rendszerünk hibáit, és felfedezzük, hogy milyen utak kínálkoznak ennek javítására.

A panelbeszélgetés résztvevői ezeket témaköröket járják körül, illetve a következő kérdésekre keresik majd a választ:

 • Miben különbözött egymástól az első és a második hullám az oktatás területén?
 • Milyen tanulságokkal szolgált a digitális oktatás “próbaéve”?
 • Milyen a társadalmi felkészültség a távmunkára és távoktatásra? Hogyan hatott ez a kényszerű helyzet a különböző társadalmi rétegekre, csoportokra?
 • Milyen következményei lehetnek a személyes jelenlét adta lehetőségek és a közösségépítés, integrációs folyamatok megszakadásának?
 • Milyen lesz a “jövő iskolája”?
 • Milyen változtatások szükségesek az infrastruktúra, a módszertan, az intézmények oldaláról, valamint az egyének részéről ahhoz, hogy egy minőségi digitális oktatási rendszer jöhessen létre Magyarországon?

2021. május 21., péntek, 16.30

Mit várnak az egyházak az államtól? Mit ajánlanak az egyházak az államnak?

Mi kellene a mai végletesen megosztott Magyarországon változzon ahhoz (úgy az egyház, mint az állam részéről), hogy az egyházak és a hit a társadalmi kohézió alapjai lehessenek? Elvárhatja-e az alkotmányosan szekularizált, szabadelvű állam, hogy a vallások olyan normatív, a jog előtti előfeltevéseket nyújtsanak at, amelyeket a világnézetileg semleges állam maga nem tud garantálni, ámde élvezi annak előnyeit?
Értelmezhető-e ez a helyzet úgy, hogy az egyházak társadalmi tőkét szolgáltatnak az államnak, amit az anyagi és infrastrukturális támogatás formájában fizet meg?
Lehetnek-e az egyházak vagy a gyülekezetek autonómok, önfenntartóak? Képes-e az állam biztosítani ennek jogi és anyagi kereteit?
Beszélgetőpartnereink:
Köbel Szilvia – KRE ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék, a vallásjog és az állam-egyház kapcsolatok kutatója
Fazekas Csaba – Miskolci Egyetem, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete, a Történelem és egyházpolitika szerzője
Máté-Tóth András – Szegedi Tudományegyetem, Vallástudományi Tanszék, a Magyar Pax Romana elnöke, teológus, valláskutató, szociológus
Csepregi András – evangélikus lelkész, a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatója, 2006-10 között az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője
Darvas István – ORZSE főtitkár, rabbi, a szentírási és talmudi vallásbölcselet és vallásjog kutatója
Kocsis Áron – hajdúnánási református lelkipásztor, önkormányzati képviselő, a Csoma Sándor Református Gimnázium hitéleti-igazgatóhelyettese


2020. november 27., péntek, 15.00

Misszió és társadalmi felelősségvállalás a koronavírus-válságban

A vírushelyzet számos szükséget hozott magával, vagy éppen még élesebben rávilágított a már meglévő hiányok betöltetlenségére a gyülekezetek közvetlen környezetében. Hogyan tölthetik be missziói elhívásukat a gyülekezetek a koronavírus-járvány idején, és hogyan válhatnak hosszabb távon mélyebb társadalmi megújulás motorjává?

Ezekre a kérdésekre keresi a választ a felekezetközi Kovász Közösség, amely Misszió és társadalmi felelősségvállalás a koronavírus-válságban címmel hirdetett meg panelbeszélgetést november 27-én, pénteken délután 3 órai kezdettel.

A kérdéseket feltáró meghívott vendégek:

 • Bolba Márta evangélikus lelkész;
 • Dani Eszter református lelkipásztor;
 • Keleti Gábor, a Golgota Ellátó nappali melegedő vezetője;
 • Kodácsy Tamás református ökoteológus,
 • Sturovics Andrea, a Zöld Oroszlánok zsidó teremtésvédelmi csoport vezetője,
 • Thoma László református lelkész.