Öt film, amiről nem is gondolnád, pedig valójában a pünkösdről szól

Pünkösdvasárnap az egyház születésnapját és keresztény identitásunk sokszínűségét ünnepeljük. Az Apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében a Szentlélek leszáll a tanítványokra, ami lehetővé teszi, hogy nyelveken szóljanak egy minden nemzet tagjait magában foglaló tömegnek. Ez a sokszínű közösség a saját nyelvén hallja hirdetni Isten dicsőségét. Arra emlékeztet minket ez a csodálatos esemény, hogy az egyház különböző faji, etnikai és kulturális háttérből érkező személyek közössége. Különbözőek vagyunk, de egyek a küldetésben. Nem újdonság, mégis időszerű, hogy az ideológiai vagy kulturális határokat átlépve felismerjék egymást a hívő emberek. Keresztényként arra vagyunk hivatottak, hogy felismerjük egymásban Isten képmását és a Szentlélek jelenlétét, ahogyan azt az ősegyház is tette. Pünkösdkor felerősíthetjük a közösség, a misszió és a sokszínűség témáit különböző filmek segítségével. Íme öt film, amely kiegészítheti a pünkösdi üzenetet.

1. A galaxis őrzői (Guardians of the Galaxy)

Jézus mennybemenetele után átadja tanítványainak a nagy parancsolatot, és azt mondja nekik: „Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Pünkösdkor a Szentlélek tökéletlen embereket használ arra, hogy pontosan ezt tegyék. Az egyház mindig is sokféle emberekből állt, akik mindannyian egyedi hátterükkel, szükségleteikkel és motivációjukkal érkeztek ebbe a közösségbe.

A békés együttélés nem azt jelenti, hogy mindig jól kijövünk egymással, hanem azt, hogy megtanulunk törődni egymással a különbözőségeink ellenére vagy éppen azok miatt.

A galaxis őrzői című film szereplői megtanulják ezt a leckét, amikor énközpontú, önző zsoldosokból egy, a legfőbb jóért küzdő családdá válnak. Minden szereplő jelentős fájdalmakat élt át. Peter Quill (Chris Pratt) rákban vesztette el édesanyját. Gamora (Zoe Saldana) családját és otthonát a Marvel-filmek nagy főgonosza, Thanos pusztította el. Draxot, a pusztítót elvakította a családja meggyilkolása felett érzett düh és gyász. Rocket (Bradley Cooper), a mosómedve pedig olyan kísérletek eredménye, amelyek mentális és fizikai sebeket hagytak rajta. Személyes történetük cinikussá és bizalmatlanná tette ezeket a szereplőket. Amikor egy bolygók elpusztítására képes végtelen kő hozza össze őket, olyan kötelék alakul ki közöttük, amely megtanítja őket arra, hogy önmagukon kívül mással is törődjenek.

Ez a kötelék a film csúcspontját jelentő csatában teljesedik ki, amikor Groot (Vin Diesel) – egy óriási, élő, beszélő fa és Rocket, a mosómedve legjobb barátja – feláldozza magát, hogy megmentse a csoport többi tagját a haláltól. Ágait óriási védőburokká növeszti, hogy megmentse a többieket. Teszi mindezt azzal a tudattal, hogy ő maga a becsapódáskor megsemmisül. Mindeközben Groot világító spórákat bocsát ki, amelyek „tűznyelvekként” izzanak a többiek felett. A film egészében egyetlen mondata van Grootnak: „Én vagyok Groot”, az utolsó pillanatokban azonban társai felé fordul, és ezt mondja: „Mi vagyunk Groot.” Hőseink céltalan egyénekből egy céllal rendelkező, összetartó csapattá váltak, visszhangozva azt, ahogyan a pünkösdi történet a céltudatos közösség és az összekapcsolódás felé mozdít mindannyiunkat.

2. Halálos iramban 6. (Fast & Furious 6)

A vakmerő autótolvajokról szóló kasszasiker sorozat, amelyet robbanások és hihetetlen mutatványok határoznak meg, elsőre hajmeresztő társításnak tűnhet pünkösddel kapcsolatban. A Halálos iramban rajongói azonban tudják, hogy a Vin Diesel által alakított Dom Toretto és hűséges társainak közössége egy sokszínű, határokon átívelő spirituális családot jelenít meg. A filmek során Dom „családja” folyamatosan bővül, tagjai különböző földrajzi, faji és kulturális háttérrel rendelkeznek, és úgy szeretik egymást, mintha egy vérből valók lennének.

A kapcsolat erősségének jelei igazán akkor mutatkoznak meg, amikor Dom családja kibővül a Halálos iramban 6. című filmben, és korábbi ellenfeleit is tagjai közé fogadja, amikor Luke Hobbs rendőrtiszt (Dwayne Johnson) megjelenik a családi vacsorán. Ezen a filmet lezáró vacsorán Dom és a csapat együtt sütöget a hátsó kertben. Mindenki hozzátesz a közöshöz étellel-itallal, és az étkezés előtt a közös asztal körül ülve megragadják egymás kezét, és együtt adnak hálát a mindennapi kenyérért és közösségért.

A Halálos iramban 6. megalapozza a sorozat jól ismert furcsa viszonyát a halálhoz, ami spirituális vonatkozásokat is hordoz. Letty (Michelle Rodriguez), Dom élete szerelmének meggyilkolása az, ami beindítja a negyedik film eseményeit. A hatodik rész azonban visszahozza őt, és tájékoztat minket arról, hogy valójában sosem halt meg, csak amnéziában szenvedett. Egy másik szeretett karakter, Han (Sung Kang) is hasonlóan kicselezte a halált a filmek során. Ezeknek a karaktereknek a választott családjukhoz való kötődése az, ami dacol az elmúlással, emlékeztetve minket arra, hogy a Krisztusban gyökerező identitásunkból fakadóan mindig Isten családjának részei vagyunk, még akkor is, ha megtapasztaljuk a földi halált.

3) Won’t You Be My Neighbor?

Danjuma Gibson teológus és pszichoterapeuta szavaival élve:

pünkösd „Isten szava az égvilágon mindenkihez”.

Isteni emlékeztető, hogy a Szentlélek jelenléte mindannyiunkban olyan igazság, amely felforgatja előítéleteinket, és kihívás elé állít, hogy a tőlünk különböző embereket Krisztusban testvéreinknek tekintsük. Eugene Peterson teológus János 1,14-et a következőképpen fordítja: „Az Ige testté lett, és beköltözött a szomszédságunkba.” Pünkösd továbbviszi ezt a gondolatot azzal, hogy azt mondja: nekünk az egész világ a szomszédságunk.

Kevés ember vallotta ezt a gondolatot annyira nyilvánvalóan, mint az amerikai gyerekműsorokat készítő Fred Rogers. A 2018-as Won’t You Be My Neighbor? című dokumentumfilm bemutatja, hogy Rogers mások iránti kedvessége tudatos döntés volt annak érdekében, hogy megmutassa a „szomszéd” kifejezés tág és radikális értelmezését [ugyanez a szó az angol nyelvben a felebarát szó egyik fordítása – a szerk.]. Rogers arra irányuló törekvése, hogy bárkiben, akivel találkozott, meglássa az értéket és a lehetőséget, saját presbiteriánus hitén és személyes tapasztalatain alapszik. A dokumentumfilm őszintén bemutatja a küzdelmeket és a szigorú önfegyelmet, amelyet Rogers világnézete megkíván, de bemutatja azt is, hogy a feltétel nélküli elfogadás egyszerűsége milyen életen túlmutató örökséget hagy maga után. Amikor a világot a szomszédságunknak tekintjük, az ebből fakadó cselekedeteink másokat is megmozgathatnak, hogy hasonlóképpen cselekedjenek.

4. Selma

Lisa Sharon Harper A nagyon jó evangélium (The Very Good Gospel) című könyvében a következőt írja a pünkösdről: „Isten ereje lehetővé tette azt, hogy a sokszínűség közepette egységben legyünk. Ahogy Jézus áttörte a nemek és társadalmi osztályok határait, ez a soknemzetiségű, többnyelvű csoport hátat fordított a nőgyűlöletnek és a gazdasági kivételezésnek.” Pünkösdkor a Szentlélek működése összehozott egy sokszínű közösséget, hogy elfogadják az emberi létezés új útját, az egyenlőség és a társadalmi befogadás útját.

Ez a mindent egyesítő hit és a közösségi érzés volt az, ami a polgárjogi mozgalmat és annak egyik vezetőjét, ifjabb Martin Luther Kinget is hajtotta. Az Ava DuVernay által rendezett Selma az etnikai kisebbségek szavazati jogáért indított 1965-ös felvonulást követi, amely a választójogi törvény reformjához vezetett (Voting Rights Act). DuVernay bemutatja az aprólékos tervezést és a történelmi menet előtt, alatt és után a demonstrálókra leselkedő veszélyt, valamint azt a mély elkötelezettséget, amelyre a cél véghezviteléhez szükség volt. Amikor a David Oyelowo által alakított King egy selmai (Alabama állam) templomban arról prédikál, hogy „azok, akik előttünk jártak, azt mondják: ne tovább” [eredetiben: no morea szerk.], az egybegyűltek a Szentlélek tüzétől hajtva, fellelkesülten állnak ki az igazságért.

A tüntetők kitartását kihívások elé állítja az, hogy a menetre a rendőrség és a helyi Ku-Klux-Klan erőszakkal reagál. Megfenyegetik, lelövik és agyonverik az aktivistákat. DuVernay az ún. véres vasárnapot felkavaróan, kíméletlen módon ábrázolja, ahogyan a film szereplői a könnygáz ködében próbálnak előrehaladni és biztos helyet keresni. De elkötelezettségük az emberség egy olyan formája iránt, amely minden embert magában foglal, ahogy az történt pünkösdkor is, nemcsak a menethez való visszatérést eredményezi, hanem a számokban és a sokszínű képviselet növekedésében is megnyilvánul. Ez az áldozatvállalás és elkötelezettség vezet végül a választójogi törvény módosításához, hogy az mindenkinek egyenlő védelmet biztosítson.  

5. Tűzgyűrű (Pacific Rim)

Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levél 12. fejezetében úgy írja le az egyházat, mint egy testet, amelynek sok része van. Ez a pünkösdi gondolatot tükrözi, miszerint

egyek vagyunk abban a küldetésben, hogy különböző ajándékainkkal Isten szeretetét terjesszük, és általa átformáljuk a világot. Ennek a küldetésnek a megvalósítása során, a Szentlélek által hajtva kapcsolatokat hozunk létre, közösségeket építünk, és mások különböző elképzeléseit, szükségleteit is meghallgatjuk.

Guillermo del Toro Pacific Rim című sci-fi eposzában ezek az elvek segítenek egy csapatnyi hősnek megmenteni a Földet a kaiju nevű óriáslényektől (mint pl. Godzilla), amelyek az óceánfenék hasadékából bukkannak elő, hogy a part menti városokban pusztítsanak. Egy nemzetközi együttműködés létrehozza a hatalmas robotokból álló Jaeger-programot. A gépek mindegyikét egy-egy pilótapár hajtja, akiknek mentálisan szinkronban kell lenniük, hogy irányítani tudják járművüket. Ahogy a kaiju-támadások egyre gyakoribbá válnak, a program megmaradt Jaeger-pilótái és kaijukutatói a pünkösdhoz oly jól illő nevű Stacker Pentecost (Idris Elba) vezetésével végső harcot indítanak az emberiség megmentése érdekében.

A Pacific Rimben senki sem tudja egyedül végrehajtani küldetését. A Jaeger-pilóták számára ez követelmény: a gépek olyan erősek, hogy két emberre van szükségük a kezelésükhöz. Két, egymással harcban álló kutató, Geiszler (Charlie Day) és Gottlieb (Burn Gorman) számára a kompromisszumkészség és az ego féken tartása szükséges ahhoz, hogy kidolgozzák a mentő ötletet. A film nagy részében ezek a tudósok egymással versengő elméleteikről civakodnak a szűkös laboratóriumukban. Félre kell tenniük nézeteltéréseiket, és össze kell fogniuk, hogy végül elpusztítsák a kaijut. A Jaeger-pilóták pedig azért kellenek, hogy megvalósítsák ezt a tervet.

Minden egyházi közösségnek kultúrákon, erősségeken, hagyományokon és tudomány-ágakon átívelő tagságból kellene állnia. A korai egyházat a tagok közti erőforrások megosztása és a kapcsolatok kiépítése jellemezte, ami a mi küldetésünk számára is meghatározó lehet.

Ahhoz, hogy az egyház hatékonyan tudjon működni társadalmunkban, mindannyiunknak a nagyobb jó érdekében kell használnunk tudásunkat és lelki ajándékainkat, miközben teret adunk másoknak is ajándékaik megosztására.

Cikkünk a Think Christian Five Films for Pentecost című posztjának fordítása.

A borítóképet szerkesztette: Nagy Szabolcs


Tetszett a cikk? Kapcsolódj be a közös munkába, adj hangot értelmes párbeszédet elősegítő véleményednek felületünkön, kövesd oldalunkat és oszd meg bejegyzéseinket, vagy támogass bennünket Patreon-oldalunkon.

 📧 kovaszkozosseg@gmail.com
ⓕ facebook.com/kovaszkozosseg

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: