„Itt állunk, másként nem tehetünk” – Evangélikus iskolák pedagógusai is sztrájkolnak

Huszonhárom sztrájkoló és tizenegy támogató csatlakozott a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium hatvanfős tanári karából a pedagógusok február 24-i polgári engedetlenségi akciójához, amelyet „Itt állunk, másként nem tehetünk” mottóval hirdettek meg csütörtökön.

Szöveg: Laborczi Dóra | Fotó: Román Péter

A Luther Márton híres mondatát parafrazeáló felirat már csütörtök reggel kikerült, először az iskola egyik ablakába, majd a bejárat fölé, így a szemfülesebbek észrevehették, hogy valami készülődik a Fasorban. Délután egy óra körül pedig az akcióval egyetértő tanárok sorakoztak az iskola elé, ezzel is megerősítve kiállásukat. A diákok is szolidárisak: volt olyan pedagógus, akit az osztálya kockás ingben várt ma reggel, többen pedig kockás sálat vettek fel. Egy végzős fiú a sztrájk molinója alatt gyülekező egyik tanárának kiáltotta oda:

„Hajrá, tanárnő, csak így tudunk változtatni!”

A sztrájktilalom a beszélgetést lehetetleníti el

„Mi, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium alulírott tanárai, 2022. február 24-én elszántuk magunkat a polgári engedetlenség gesztusára. A mai napon csak részben vesszük fel iskolánkban a munkát, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem értünk egyet a kormány február 11-én kiadott rendeletével, amiben egyoldalúan igyekszik szabályozni a pedagógussztrájk tartalmát és kereteit” – olvasható a pedagógusok nyilatkozatában.

Fabiny Katalin angol–német szakos tanár, Csepregi András iskolalelkész és Szalai Lívia matematika szakos tanár az engedetlenségi akció molinója alatt

„Azért léptünk erre az útra, mert nem értünk egyet azzal a törvénnyel, amit a kormány meghozott, miszerint csak korlátozott körülmények között sztrájkolhatunk. Azt gondoljuk, hogy a sztrájk alapjog, amihez mindenkinek joga van, és amit a tanárok is szabadon megtehetnének ebben a helyzetben. Tudjuk, hogy e mozgalom melletti kiállásnak következményei lehetnek ránk nézve, mégis szeretnénk szolidaritást vállalni azokkal az iskolákkal, amelyek nincsenek olyan szerencsés helyzetben, mint mi. Az egyházi iskolák ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben vannak, hiszen mégiscsak figyel ránk a fenntartónk, és ezt nem mondhatja el magáról minden iskola az országban. Szeretnénk szolidaritást vállalni mindenkivel, aki sztrájkol, és azért is, hogy sztrájkolhassanak” – tájékoztat az esemény hátteréről Fabiny Katalin angol–német szakos tanár, az akció egyik szervezője.

A sztrájkhoz csatlakozó tanárok úgy gondolják: „…az oktatás helyzetéről, az iskolák jövőjéről, a pedagógusok életpályájáról és a diákok felkészítésének méltó és hatékony lehetőségeiről régóta többoldalú beszélgetésnek kellene folynia a tanári közösségek, a pedagógus-szakszervezetek és a mindenkori kormány között.

Hiszünk a beszélgetésben mint minden demokratikus közösség működésének feltételében. A beszélgetés keresztény hitünk alapélménye is: Isten megszólít, mi pedig válaszolunk. A fenntartó evangélikus egyház munkavállalóiként is beszélgető egyházhoz tartozó közösség vagyunk. A polgári engedetlenség gesztusával arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ragaszkodunk a beszélgetéshez” – folytatódik a tanárok állásfoglalása.

A lelkiismeret és a tanítás szabadsága

Akik számára – mivel evangélikus iskola tanárairól van szó – értelemszerűen Luther Márton példája is inspiráló: „Luther a lelkiismeret szabadságára tanított, és azt mondja, hogy nem jó az embernek olyasmit csinálni, ami a lelkiismerete ellen való. Nekem borzasztó fontos, hogy tükörbe tudjak nézni és a lelkiismeretemmel megegyező módon tudjak cselekedni” – teszi hozzá Fabiny Katalin.

Csepregi András, Szalai Lívia és Izsa Éva

Izsa Éva matematika–fizika szakos tanár pedig így folytatja: „Nemcsak a kollégáinkkal kell szolidárisak lennünk, de egyházi iskolaként még inkább felelősek vagyunk a diákjainkért is. Egy egyházi iskolától azt várják a szülők, hogy ne csak a tananyagot, hanem attól jóval többet kapjanak a gyerekek. Azzal, hogy mi felvállaltuk ezt a mozgalmat, úgy érzem, hogy bármikor bátran a diákok szemébe tudok nézni. Nemcsak magunk miatt, nemcsak a polgári jog megsértése miatt vállaltuk ezt a polgári engedetlenséget, hanem azért is, mert ez róluk legalább annyira szól, mint rólunk.

Nem lennék nyugodt, ha fülemet-farkamat behúzva várnám, hogy mi történik. Ha tőlünk egy tollvonással elvehetik a sztrájkjogot, az elég riasztó képet mutat a diákjaink jövőjére nézve is. Akkor gyakorlatilag velük is bármikor bármit megtehet az aktuális hatalom. Tőlünk kell megtanulnia a fiataloknak azt, hogy olykor igenis ki kell állniuk magukért.”

„Azt szeretném, hogy sokan válasszák ezt a csodálatos szakmát”

Gergely Gábor történelem–latin szakos tanár a fiatal tanárokat képviseli a polgári engedetlenséghez csatlakozók sorában. „A kihalófélben lévő harmincas és még fiatalabb tanári generációt képviselem. Amikor a nagymamám megkérdezte, hogy nem félek-e beleállni ebbe a sztrájkba, akkor visszakérdeztem: miért lenne az rossz, hogyha kirúgnak? Háromszor annyit keresnék az Aldiban árufeltöltőként. A megbecsültségünk nemcsak a tanári presztízsen múlik, hanem az anyagi megbecsültségen is. Egy pályakezdő tanár az éhenhalás szélén áll, ha kifizeti a lakhatását. Egyszóval: nem versenyképes a fizetésünk. Persze ez nem megélhetési tüntetés, hanem egy alapjogért állunk ki, de ezt sem szabad kihagyni a képből.”

Fabiny Katalin angol–német szakos tanár, Csepregi András iskolalelkész és Szalai Lívia matematika szakos tanár az iskola Luther-szobránál

Mondanivalójához idősebb kollégái is csatlakoznak: „Én szenvedélyes tanárnak tartom magam, és azt szeretném, hogy még több szenvedélyes tanár legyen, és válasszák a fiatalok is ezt a csodálatos szakmát, és meg tudjanak élni belőle” – vallja Fabiny Katalin. Szalai Lívia, egy végzős osztály matematika szakos osztályfőnöke pedig azzal egészíti ki, hogy sokakat tényleg vonzana a tanári pálya, és valóban csak az alulfizetettség miatt nem választja senki ezt a hivatást az érettségiző diákok közül.

„Végre kapunk levegőt”

A január 31-i országos pedagógussztrájkhoz is kapcsolódott a tanári kar. „Ezt megelőzően kaptunk hírt arról, hogy a Piarista Gimnáziumban elkezdtek gondolkodni azon, hogy valamilyen módon kapcsolódni kellene a pedagógusok országos sztrájkjához, ebbe az együttgondolkodásba mi is bekapcsolódtunk. Meghirdettük mi is a sztrájkot, és itt az iskolán belül is nagyon sok kolléga csatlakozott, ami óriási meglepetés volt, én őszintén kevesebbre számítottam. Január 24-én, hétfőn tájékoztattuk igazgató urat arról, hogy ezt tervezzük, majd szerdán tájékoztattuk a tanári kart is, hogy csütörtök délutánig lehet csatlakozni a kezdeményezéshez. Akkor negyvenen csatlakoztak, huszonöt sztrájkoló és tizenöt támogató. Hasonlót élünk át most is” – tájékoztat az esemény előzményeiről és hátteréről Csepregi András iskolalelkész, a polgári engedetlenségi akció egyik szervezője.

A sztrájkban részt vevő tanárok közül sokan úgy élik meg, hogy most találtak igazán egymásra – nyomasztó egyéni terhekről kiderült, hogy valójában közösen cipelik, és hogy ebben szimbolikus, de valódi szolidáris közösségként is összekapaszkodhatnak.

„Felszabadító, amikor egyszer csak kiderül, hogy mind ugyanazt gondoljuk” – mondja Szalai Lívia. „Hogy nem csak gépek vagyunk, akik egymás mellett robotolnak” – teszi hozzá Csepregi András. „Nem tudjátok elképzelni, micsoda darálóban telnek a napjaink. Tízperces szünetekben nem lehet megbeszélni egymással semmit. Most viszont egymás felé fordultunk, és ez nagyon euforikus flow-élmény” – folytatja Fabiny Katalin.

„Mindeközben – ha már a szolidaritásról beszélünk – nem szabad megfeledkeznünk az ukrajnai helyzetről. Arról, hogy sokan vannak nálunk nagyobb nyomorúságban” – teszi hozzá.

Fabiny Katalin, Csepregi András, Szalai Lívia és Izsa Éva

A beszélgetésről időközben néhány tanár elnézést kérve távozik – mennek órát tartani. Rögtön ki is derül, hogy sokan megtartották az óráikat annak ellenére, hogy résztvevőként vagy támogatóként csatlakoztak a sztrájkhoz.

„Gyakorolnunk kell még ezt a polgári engedetlenséget” – mondja nevetve az egyik szervező. A tanárok közül nem mindenki tudta megoldani a délelőtti sztrájkot – a végzős diákok órái a közelgő érettségi miatt nem maradhatnak el, és minden gyerek felügyeletét meg kell oldani. Sokan sokféleképp fejezhették ki szolidaritásukat a nap folyamán: mintegy harmincan kiálltak az iskola elé, a polgári engedetlenségi akció molinója alá, többen vettek kockás inget, sokan az órák alatt inkább beszélgetni próbáltak a diákokkal a mai nap folyamán.

Az iskolavezetés pedig arra kérte a tanárokat, hogy – tartozzanak a sztrájkolók csoportjához vagy sem – legyenek empatikusak egymással, hogy a tantestület egysége megmaradjon. A sztrájkoló tanárok úgy tapasztalják, hogy ebben a légkörben „nem sérült a tanári közösség”.

Evangélikus iskolák és a pedagógussztrájk

Nem a fasori gimnázium az első egyházi iskola, amelyik csatlakozott a tanárok országos sztrájkjához, illetve kifejezte tiltakozását a sztrájk ellehetetlenítését célzó rendelettel szemben. Szerdán a Deák Téri Evangélikus Gimnázium hirdetett hasonló akciót ezzel a nyilatkozattal:

A Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanárai, forrás: Facebook

„Mi, alulírottak tizenketten, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanárai a mai napon, 2022. február 23-án 8.00 és 14.45 között polgári engedetlenséget követünk el, nem vesszük fel a munkát, és nem végzünk iskolánkban oktatási, nevelési tevékenységet. Ezzel tiltakozunk a kormány 36/2022. (II. 11.) rendelete ellen, amely lényegében kiüresíti a sztrájk fogalmát. Ezzel szemben mi úgy gondoljuk, hogy a sztrájk alapjog.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az akció sem a fenntartó, sem a vezetőség, sem kollégáink, sem diákjaink ellen nem szól. Ezzel a mozgalommal keresztényi lelkiismeretünk szavát is követjük. Célunk a korszerűbb és diákközpontúbb közoktatás megvalósulása.

Nem tantestületként döntöttünk így, hanem mindenki egyéni elhatározása alapján vesz részt a tiltakozásban. A polgári engedetlenség fogalmával tisztában vagyunk, következményeit vállaljuk.”

Sokak számára meglepő lehet, hogy egyházi iskolák ilyesfajta polgári engedetlenségbe álljanak bele, a részt vevő tanárok mégis úgy gondolják, hogy plusz felelősségük a kiállás, annak még inkább szimbolikus volta miatt.

Fabiny Katalin és Csepregi András

„Nagyon sokféle egyházi iskola van sokféle fenntartó kezében. Bíztunk abban, hogy a mi fenntartónk (a Magyarországi Evangélikus Egyház – a szerk.) elég rugalmas lesz. Így vágtunk bele a sztrájkba: kezdettől fogva kapcsolatban voltunk az iskolavezetéssel és a fenntartónk képviselőivel is” – mondja Csepregi András.

Szalai Lívia és Izsa Éva

Az evangélikus.hu cikke szerint Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Nevelési és Oktatási Osztályának vezetője a megmozdulás előtt levelet küldött az intézményvezetőknek, amelyben kérte, hogy ne akadályozzák a sztrájkjogukkal élni kívánó kollégákat alapjoguk érvényesítésében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az intézményvezetők kötelessége a sztrájk ideje alatt az intézmény működésének biztosítása, ez január 31-én mindenhol sikerrel megtörtént.

Levelében kitért arra is, hogy az intézményvezetők maguk is kezdeményezhetnek beszélgetéseket a sztrájk okairól és követeléseiről. A kialakult helyzetben rendkívül fontosnak ítélte, hogy a sztrájkhoz és a polgári engedetlenséghez való eltérő viszonyulás ne rombolja a pedagógusok együttműködését, a jól működő közösségeket.

Varga Márta azzal a kéréssel fordult az evangélikus intézményvezetőkhöz, hogy folyamatosan egyeztessenek a sztrájkolni szándékozókkal a megmozdulás okairól és céljairól. A Klebelsberg Központ működésének ellentmondásai nem érintik az egyházi fenntartású intézményeket, az osztályvezető megerősítette, hogy az evangélikus fenntartású intézmények esetében biztosított az intézmények autonóm működése.

Kiemelt kép: A polgári engedetlenséghez csatlakozó fasori tanárok


Tetszett a cikk? Kapcsolódj be a közös munkába, adj hangot értelmes párbeszédet elősegítő véleményednek felületünkön, kövesd oldalunkat és oszd meg bejegyzéseinket, vagy támogass bennünket Patreon-oldalunkon.

📧 kovaszkozosseg@gmail.com
ⓕ facebook.com/kovaszkozosseg

„Itt állunk, másként nem tehetünk” – Evangélikus iskolák pedagógusai is sztrájkolnak” bejegyzéshez 3 hozzászólás

  1. Gratulálok, végre ébred az ország! Az igazi értékek felismerése és értük való kiállás példaértékű általában, különösen az oktatásban. Varga Mártának elismerés és köszönet, Nem szeretnék elégedetlen lenni, de akkor lenne felhőtlen az örömöm, ha ez a kezdeményezés kicsit bátrabban indult volna. De mert katolikus vagyok nem tisztességes az evangélikusokat kritizálni, miközben egyházam kritikán aluli kritikus. Köszönet Önöknek !!!

    Kedvelés

  2. Kedves Ipacs László! Valóban lehettünk volna bátrabbak, de számunkra ez így is nagy eredmény, amit sok-sok egyeztetés előzött meg. Mi nemcsak az iskolánkat képviseljük, hanem az egyházunkat is, így nem ronthatunk ajtóstul a házba. Köszönjük a biztatást! Erős vár a mi Istenünk!

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: